Изберете връзката или изображението за запис, публикувано в пространството, след което възпроизведете записа от уеб браузъра си.

Изображението за запис включва заглавието на събранието, датата, часа, продължителността и паролата за запис.


 

За webex стандартни срещи или срещи на Лична стая хостът получава имейл съобщение с връзка към записа и те могат да споделят с други участници. За повече информация вижте Webex App | Преглед на вашите записи от събрание.