Alana gönderilen bağlantıyı veya kayıt görüntüsünü seçin ve ardından kaydı web tarayıcınızdan oynatın.

Kayıt görüntüsü toplantı başlığını, tarihi, saati, süreyi ve kayıt parolasını içerir.


 

Standart Webex toplantılarda veya Kişisel Toplantı Odası toplantılarında toplantı sahibi, e-posta iletisi bağlantısı içeren bir toplantı alır ve diğer katılımcılarla paylaşabilir. Daha fazla bilgi için Webex Uygulama Görüntüleme toplantı | kayıtlarınızı görüntüleme .