Можете да проверите хронологията на поръчките си, за да видите в информация като Номер на поръчка, Дата на поръчка и Състояние на плащане.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, изберете иконата на сграда .

2

Изберете Хронология напоръчките .

Ако имате нужда от повече информация, отколкото предоставя хронологията на поръчките ви, щракнете върху Преглед на фактурата, за да видите копие на фактурата си.