Istoriju porudžbina možete proveriti da biste videli u informacijama kao što su "Broj porudžbine", "Datum porudžbine" i "Status plaćanja".

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu izaberite ikonu zgrade .

2

Izaberite istoriju porudžbina.

Ako vam je potrebno više informacija nego što vam je istorija porudžbina obezbedila, kliknite na dugme "Prikaži fakturu" da biste videli kopiju fakture.