Мини плаващ прозорец

За да върнете пълното обаждане или прозореца за срещи, щракнете навсякъде в мини плаващия прозорец.


 

Можете да заглушите или да се размутирате и да спрете или да стартирате видеоклипа си от мини плаващия прозорец. Ако плаващият прозорец прикрива нещо на екрана ви, плъзнете прозореца на друго място или свийте прозореца.