Mini pływające okno

Aby przywrócić pełne okno połączenia lub spotkania, kliknij dowolne miejsce w mini ruchomym oknie.


 

Możesz wyciszyć lub wyłącz wyciszyć się i zatrzymać lub uruchomić wideo z mini pływającego okna. Jeśli pływające okno zakrywa coś na ekranie, przeciągnij okno w inne miejsce lub zwiń okno.