Участниците получават имейл за потвърждение на хост за събрания, планирани в Outlook 2016

Участниците получават имейл за потвърждение на хост за събрания, планирани в Outlook 2016.

Събранията, планирани с помощта на Webex Desktop App, задействат поканата за имейл на хоста към участниците.

Webex Desktop App изпраща покана за имейл на хост на участниците за събрания, планирани.

Клиентите, използващи Инструменти за продуктивност с Outlook 2016, трябва да инсталират най-новата версия на Webex Desktop App; в противен случай промените в Outlook 2016 ще накарат по-старата версия на Инструменти за продуктивност да изпрати поканата за имейл на хоста на участниците.
 

Беше ли полезна тази статия?