Deltagare får värdens e-postbekräftelse av möten som har schemalagts i Outlook 2016

Deltagarna får värdens e-postbekräftelse inför möten som har schemalagts via Outlook 2016.

Inför möten som har schemalagts via produktivitetsverktygen skickas värdens e-postinbjudan ut till deltagarna.

Produktivitetsverktygen skickar ut värdens e-postinbjudan till deltagarna inför schemalagda möten.

Kunder som använder produktivitetsverktygen med Outlook 2016 bör installera den senaste versionen av produktivitetsverktygen, annars innebär ändringarna i Outlook 2016 att den äldre versionen av produktivitetsverktygen skickar ut värdens e-postinbjudan till deltagarna.

Mer information om kända problem och begränsningar med stödet för produktivitetsverktygen i Microsoft Outlook 2016 finns i följande versionsinformation:  https://help.webex.com/docs/DOC-2445

Relaterad artikel:

Var den här artikeln användbar?