Не може да се присъедини към аудио с помощта на опция "Повикване по интернет" на Verizon мрежа от моя iPhone

Не може да се присъедини към аудио с помощта на опцията 'Call over Internet' на Verizon мрежа от My iPhone.

Не може да се присъедини към Webex аудио на моя iPhone с помощта на услугата Verizon.

Как да активирам 'Voice over LTE (VoLTE)' на моя iPhone или iPad?

Как да активирам LTE на моето iOS устройство?

Може да извършвате широкообширни, висококачествени телефонни разговори (VoIP) с Voice over LTE (VoLTE) на вашия iPhone 6 или по-нова версия.

Забележка: Някои превозвачи поддържат VoLTE само в определени градове или кодове на площ. Свържете се с вашия превозвач, за да попитате за вашия район и акаунт.

За да включите VoLTE:

  1. Посетете настройките.
  2. Докоснете върху Клетъчна.
  3. Докоснете върху Разрешаване на LTA.
  4. Докоснете върху Глас & Данни:
Изображение с добавена от потребителя
 

Беше ли полезна тази статия?