Защо администраторите на партньорите не могат да приемат условията за използване на услугата на PSTN услугите?

Защо администраторите на Партньори не са в състояние да приемат условията на услугата за PSTN услуги?

Партньорите не са уведомени да приемат условията на услугата за PSTN услуги.


Решение:

Администраторите на партньори не могат да приемат условията за услуги за обществена комутиран телефонна мрежа (PSTN), за своите клиенти. PSTN номерата се освобождават, когато администратор на клиент приеме Общите условия на превозвача.

Беше ли полезна тази статия?