Zašto administratori partnera ne mogu da prihvate uslove korišćenja usluge za PSTN usluge?


Zašto administratori partnera ne mogu da prihvate uslove korišćenja usluge za PSTN usluge?

Partneri nisu obavešteni da prihvate uslove korišćenja usluge za PSTN usluge.


Rešenje:

Administratori partnera ne mogu da prihvate uslove korišćenja usluga usluge javne zamenjene telefonske mreže (PSTN) za svoje korisnike. PSTN brojevi se oslobađaju kada administrator klijenta prihvati Uslove korišćenja usluge prevoznika.

Da li je ovaj članak bio koristan?