Грешка: "Неуспешно зареждане на разширение gPC" на Intel Mac

Грешка: 'Неуспешно зареждане на Разширение gPC' на Intel Mac.

Грешка: "Неуспешно зареждане на Разширение на GPC" при стартиране или присъединяване към събрание на Intel Mac.


Решение:

Изпълнете стъпките по-долу, за да разрешите проблема:

  1. Деинсталирайте софтуера за събрание на Webex от вашия Mac.
  2. Стартиране или присъединяване към ново събрание на Webex.
  3. Щракнете върху бутона "Приемане" или "Доверие", за да преинсталирате софтуера за събрание.

Ако проблемът продължава след извършване на стъпките в тази статия, свържете се с техническата поддръжка.  За помощ вижте: WBX162 - Как да се свържа с уебекс клиентски услуги или техническа поддръжка?

Беше ли полезна тази статия?