שגיאה: 'טעינת הרחבת GPC נכשלה' ב - Intel Mac

שגיאה: 'טעינת הרחבת GPC נכשלה' ב - Intel Mac.

שגיאה: 'טעינת הרחבת GPC נכשלה' בעת התחלה או הצטרפות לפגישה ב - Intel Mac.


פתרון:

יש לבצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה:

  1. הסר את תוכנת הפגישה של Webex מה - Mac שלך.
  2. התחל או הצטרף לפגישת Webex חדשה.
  3. לחץ על הלחצן קבל או סמוך כדי להתקין מחדש את תוכנת הפגישה.

אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע השלבים במאמר זה, צור קשר עם התמיכה הטכנית.  לקבלת עזרה, ראה: WBX162 – איך ניתן לפנות לשירות הלקוחות או לתמיכה הטכנית של Webex?

האם המאמר הזה הועיל לך?