Не може да се добави среща среща към iCal на Mac

Не може да се добави среща среща iCal на Mac.

Грешка: "Сървърът отговори с грешка", когато се опитва да добави webex събрание към iCal на Mac.

Среща изчезва от календара, след като тя се добавя с помощта на iCal 5.x версия.

Планираните събития изчезват от iCal.

Не мога да добавя . ICS файл към iCal.

Решение:
Някои потребители са съобщили за проблеми с добавянето . ICS файлове към iCal. За повече информация вж.: https://discussions.apple.com/thread/4165985?start=0&tstart=0

За да добавите Webex събрания или събития към iCal:

Метод 1:

  1. Запишете . ICS файл на вашия локален твърд диск.
  2. Отворете iCal.
  3. Плъзнете и пуснете . ICS файл върху iCal.

Метод 2:

  1. Изтеглете . ICS файл и да го запишете на временно място.
  2. Управление + Щракнете върху . ICS файл.
  3. Кликнете върху Получаване на информация.
  4. Кликнете върху Отваряне си изберете Calendar.app.
  5. Изберете Промяна на всички.
  6. Рестартирайте вашия Mac, за да завършите промените.

Беше ли полезна тази статия?