Разделът "Персонализирана информация" не се появява в моето събрание

Персонализираните раздели с информация ще се показват само на поддържаните компютри с Windows.

Какви OS платформи ще показват персонализирани информационни раздели?

Разделът с информация по избор не се показва в събранието ми.

Разделът информация по избор не се показва на Mac системи.Решение:

Персонализираните раздели с информация ще се показват само на поддържаните компютри с Windows.

Те няма да се показват на компютри, базирани на Mac, Linux или Unix.

Беше ли полезна тази статия?