Функцията "Покана по телефон" е посивяла в "Моята среща"

Функцията "Покани по телефон" е сива в срещата ми.

Не мога да избера опцията Покани по телефон в сесията си.

Не съм в състояние да използвам функцията Покани по телефон в моето събитие.

Причина:
Този проблем възниква, ако функцията за обратно повикване е била деактивирана за хост акаунта и/или Webex сайта.

Решение:
Телеконферентно свързване с обратно повикване трябва да е разрешено за хост акаунта и/или Webex сайта за разрешаване на проблема. Обърнете се към администратора на сайта си за допълнителна помощ: Свържете се с администратора на вашия Webex сайт

Беше ли полезна тази статия?