Funkcija "Poziv telefonom" je siva u mom sastanku

Funkcija "Pozovi telefonom" je siva na mom sastanku.

Ne mogu da izaberem opciju "Pozovi telefonom" u sesiji.

U događaju ne mogu da koristim funkciju "Pozovi putem telefona".

Uzrok:
Do ovog problema dolazi ako je funkcija za povratak poziva onemogućena za nalog glavnog računarskog sistema i/ili Webex lokaciju.

Rešenje:
Telekonferencijalno pozivanje mora biti omogućeno da bi host nalog i/ili Webex lokacija rešili problem. Obratite se administratoru lokacije za dodatnu pomoć: Obratite se administratoru Webex lokacije

Da li je ovaj članak bio koristan?