Как да деактивирам изчистването на данните от последните събития в срещите на Cisco Webex за Android?

Как да деактивирам Изчистване на последните данни в срещите на Cisco Webex за Android?

Как да изключа Данните за Изчистване на скорошните данни в приложението Cisco Webex Meeting на устройство с Android?

 

Cisco Webex срещи за Android v39.1За
да изчистите последните данни в Cisco Webex срещи за Android:

  1. Отворете приложението Webex .
  2. Докоснете иконата За прелитане на действия.
  3. Докоснете върху Общи.
  4. Докоснете върху плъзгащ превключвател, за да забраните Изчистване на данните от последните:
Изображение с добавена от потребителя
Забележка: 
  • Изчистване на последните е включен по подразбиране за целите на защитата.
  • Непроверено - последните записи история на търсене се запазват след излизане от приложението.

Беше ли полезна тази статия?