Лични срещи стая не се появяват в мобилното приложение webex срещи

Срещите на Личната стая не се показват в мобилното приложение Webex Meetings.

Срещите, насрочени за моята Лична стая, не се показват в календара на събранията на мобилните приложения.

Не може да се планират срещи на Лична стая (PR).

Мога ли да насроча PR среща с Outlook 2016?

 

Срещите на Лична стая (PR) не могат да бъдат планирани от уеб сайт на Webex или мобилно приложение. PR срещите винаги са налични и могат да бъдат стартирани при необходимост.

Забележка: Това се отнася за Outlook 2016 и 2019.

PR срещите няма да се показват в календара на събранията на мобилното приложение, но могат да бъдат стартирани или съединени от мобилното приложение при необходимост.

Office 365 : Срещите наЛична стая

(PR) могат да бъдат планирани чрез Office 365, а PR срещите ще се показват в календара за събрания на мобилни приложения и могат да бъдат стартирани или съединени от мобилното приложение, както е необходимо.

Забележка: Събранията, изброени във вашия календар, са ограничени до тези, планирани на сайта, който в момента сте влезли в мобилното приложение. Събранията в календара ви, които се провеждат в други webex сайтове, няма да се показват.  

Беше ли полезна тази статия?