Kişisel Toplantı Odası Toplantıları Mobil Webex Meetings Görünmüyor

Kişisel Toplantı Odası toplantıları, mobil Webex Meetings görünmez.

Kişisel Toplantı Odam için planlanan toplantılar, mobil uygulama toplantıları takviminde görünmüyor.

Kişisel Toplantı Odası (PR) toplantıları planamıyor.

Outlook 2016 ile PR toplantısı plan miyim?

 

Kişisel Toplantı Odası (PR) toplantıları, bir toplantı Webex web sitesi veya mobil uygulama üzerinden plan kullanılamaz. PR toplantıları her zaman kullanılabilir ve gerektiğinde başlatabilirsiniz.

Not: Bu durum Outlook 2016 ve 2019 için geçerlidir.

PR toplantıları mobil uygulama toplantıları takviminde görünmez, ancak gerektiğinde mobil uygulamadan başlat taşınabilir veya bu toplantılara katılabilirsiniz.

Office 365 : Kişisel Toplantı Odası

(PR) toplantıları Office 365 aracılığıyla planlandığı

için PR toplantıları mobil uygulama toplantıları takviminde görünür ve gerektiğinde mobil uygulamadan başlatılmış veya toplantıya katılabilirsiniz. Not: Takvimde listelenen toplantılar, şu anda mobil uygulamada oturum açtığınız sitede planlananlarla sınırlıdır. Takviminizin diğer sitelerde gerçekleştirilen Webex görünmeyebilirsiniz. 



 

Bu makale yararlı oldu mu?