Прокси за отстраняване на грешки в мрежата на Чарлз

Прокси за отстраняване на грешки в мрежата на Чарлз

Какво представлява полезността "Чарлз Прокси"?

Как да заснема регистрационните файлове на Charles Proxy?

Описание
Charles е HTTP прокси / HTTP монитор / Обратна прокси, която дава възможност на потребителя да видите всички на HTTP и SSL / HTTPS трафик между тяхната машина и интернет.
 
Изтегляне Вижте Страницата за
изтегляне на Чарлз: https://www.charlesproxy.com/download/
 
Поддържани Cisco Webex продуктови версии Всички версии на
услугата за събрания на Cisco Webex

Инструкции (Как да заснемете регистрационните файлове) Вижте тази уеб страница на

Charles за подробни стъпки на използване: https://www.charlesproxy.com/documentation/using-charles/

Беше ли полезна тази статия?