Подкана съм да инсталирам добавката Webex, докато се присъединявам към събрание на моя iPad

Подкана съм да инсталирам добавката Webex, докато се присъединявам към събрание на моя iPad.

Не може да се стартира/присъедини събрание на iPad.

За да решите този проблем:

  1. Отворете Настройки, след което докоснете Safari.
  2. В секцията НАСТРОЙКИ ЗА УЕБ САЙТОВЕ изберете Заявка за настолен уеб сайт.
  3. Деактивирайте настройката " Всички уеб сайтове ".

Беше ли полезна тази статия?