Присвояване на привилегии за запис на участниците е сиво навън в Webex събития (класически) на Windows

Присвояване на права за запис на участниците е сиво в Webex събития (класически) на Windows

Запис на квадратчето за отметка събитие е забранен на екрана с привилегии на участниците в Webex Събития

MP4 Записи По подразбиране в Webex срещи 40.10

В предстоящата октомври (40.10) актуализация, изцяло нови записи в Webex Срещи ще се съхраняват в MP4 формат, или в облака или локално, както е избрано на ниво сайт или хост, с видеоцентрични опит. Чрез стандартизиране на формата за запис ще разполагате с по-широк избор от инструменти за възпроизвеждане, по-добра сигурност и по-опит за сътрудничество без усилия дори след срещите си. Съществуващите записи на ARF и WRF все още могат да се изтеглят или възпроизвеждат на webex сайта. За повече информация по отношение на видеоцентрични запис отидете на Видео-Центриране мрежа базирани MP4 записи в Webex срещи и Webex събития.

Решение:
Това е известен проблем с Webex Събития (Класически) на клиента на Windows и тази опция ще бъде премахната веднага след . WRF достига края на живота.
 

Беше ли полезна тази статия?