Přiřazení oprávnění k nahrávání účastníkům je v událostech Webex (Classic) v systému Windows zobrazeno šedě

Přiřazení oprávnění k nahrávání účastníkům je v událostech Webex (Classic) v systému Windows zobrazeno šedě

Zaškrtávací políčko Zaznamenat událost je na obrazovce Oprávnění účastníků v událostech Webex zakázáno

Výchozí nastavení nahrávek MP4 ve schůzkách Webex 40.10

V nadcházející říjnové aktualizaci (40.10) budou zcela nové nahrávky ve schůzkách Webex uloženy ve formátu MP4, a to buď v cloudu, nebo místně, jak je vybráno na úrovni webu nebo hostitele, se zážitkem zaměřeným na video. Díky standardizaci formátu záznamu získáte širší výběr nástrojů pro přehrávání, lepší zabezpečení a snadnější spolupráci i po schůzkách. Existující nahrávky ARF a WRF lze stále stáhnout nebo přehrát na webu společnosti Webex. Další informace týkající se nahrávání zaměřeného na video naleznete v tématu Záznamy MP4 založené na síti zaměřené na video ve schůzkách Webex a událostech Webex.

Řešení: Jedná se o známý problém s
událostmi Webex (Classic) v klientovi systému Windows a tato možnost bude odebrána, jakmile . WRF dosahuje konce životnosti.
 

Byl tento článek užitečný?