Ключът домакин липсва в поканата по имейл за моите Webex срещи

Ключът домакин липсва в поканата по имейл за моите Webex срещи.

Ключът "Домакин" не е наличен в поканата по имейл за събрания на Webex.

Опцията за възстановяване на ролята на хост е сива в събрание.

От съображения за сигурност ключът хост няма да се показва в поканата по имейл.Премахнахме променливата на ключа Host от всички шаблони за електронна поща.

Участникът не може да си върне ролята на домакин с помощта на ключа за хост, докато домакинът все още е в събранието.Това е част от скорошното подобрение на сигурността.

През октомври 2020 г. Cisco обяви ротация на ключа на хоста, за да предотврати неоторизирано използване на ключа домакин, ключът домакин за среща вече автоматично ще се поднови, когато събранието приключи. 

Беше ли полезна тази статия?