Намерете ключ на организатор за насрочена среща

Намерете ключ на организатор на вашия сайт на Webex

От вашия сайт на Webex изберете Календар и след това щракнете върху заглавието на срещата, която сте домакин.

Можете да видите ключ на организатор в Информация за срещата раздел от подробностите за срещата.

Ако копирате масите за срещи, като щракнете върху Копиране икона, ключ на организатор няма да бъде копиран.

Намерете ключ на организатор в Microsoft Outlook

1

От вашия календар на Microsoft Outlook отворете срещата, която сте насрочили с помощта на Webex Scheduler.


 

Срещите във вашия календар на Microsoft Outlook , които не сте насрочили с Webex Scheduler, нямат тази информация.

2

Отворете Предпочитания за Webex.

3

В инструмент за планиране за Cisco Webex панел, изберете Разширени настройки .

Вашият ключ на организатор се появява в Информация за домакин раздел.