Уебинари в изглед на уебкаст са включени само с абонаменти за събития за 3000 или повече потребители. Уебинари в изглед уебкаст не са достъпни за Webex за правителство.

Работен плот

Панелът "Въпроси и отговори" се актуализира динамично. Домакинът и всеки панелист могат да видят въпросите и отговорите, които другите задават и отговарят в реално време.

1

Във вашия уеб сайт в изглед на уебкастотидете на панела Участници, разгънете списъка Участници – уебкаст, след което кликнете върху Комуникация на участниците .

2

В панела Въпроси и отговори изберете раздела Входящи . Въпроси, които са подадени и очакват действие, са показани тук.

 • В долната част на списъка се появяват нови въпроси. Когато влязат нови въпроси, щракнете върху "Нови въпроси", за да обновите ръчно списъка.

 • Можете да изберете едно от следните неща за всеки въпрос в опашката "Входящи":

  • Затваряне—Премества въпроса в затворената опашка.

  • Проследяване—Премества въпроса в затворената опашка.

  • Отговор —Отговори директно на участника, задал въпроса. Ако квадратчето Публикуване във всички е отметнато, въпросът и отговорът му се преместват в раздела Групови въпроси, за да могат всички участници да видят. Ако това квадратче е без отметка, никой друг участник освен този, който е задал въпроса, не може да види отговора.

  • Опашка —Премества въпроса в опашката на високоговорителя, на която трябва да се отговори. Нови въпроси се появяват в долната част на списъка опашка на високоговорителя.

Хоства филтърни въпроси от папката "Входящи" към опашката на високоговорителя, на които един високоговорител да отговори.

1

Във вашия уеб сайт в изглед на уебкастотидете на панела Участници, разгънете списъка Участници – уебкаст, след което кликнете върху Комуникация на участниците .

2

В панела Въпроси и отговори изберете раздела Опашка с високоговорители.

Можете да изберете едно от следните неща за всеки въпрос в опашката на високоговорителя:
 • Проследяване—Премества въпроса в затворената опашка.

 • Отговор —Отговори директно на участника, задал въпроса. Ако квадратчето Публикуване във всички е отметнато, въпросът и отговорът му се преместват в раздела Групови въпроси, за да могат всички участници да видят. Ако това квадратче е без отметка, никой друг участник освен този, който е задал въпроса, не може да види отговора.

 • Отговорено— Премества въпроса в опашката "Затворен".

 • Упадък—Премества въпроса в затворената опашка.

Можете да използвате филтри, за да виждате въпроси във всяка категория.

Въпросите в опашката "Затворени" са преместени тук от опашката "Входящи" или "Високоговорител" по време на сесията "Въпроси и отговори". Можете да търсите в опашката или да предприемете допълнителни действия по въпроси в опашката "Затворен".

1

Във вашия уеб сайт в изглед на уебкастотидете на панела Участници, разгънете списъка Участници – уебкаст, след което кликнете върху Комуникация на участниците .

2

В панела Въпроси и отговори изберете раздела Затворен. Въпроси, които са подадени и очакват действие, са показани тук.

Можете да изберете едно от следните неща за всеки въпрос в опашката "Затворено":
 • Опашка —Премества въпроса обратно в опашката на високоговорителя.

 • Отговорено—Променя състоянието на въпроса на Отговорено.

 • Проследяване—Премества въпроса в затворената опашка.

 • Отговор —Отговори директно на участника, задал въпроса. Ако квадратчето Публикуване във всички е непроверено, само участникът, който е задал въпроса, може да види отговора. Ако квадратчето е отметнато, въпросът и отговорът му се преместват в раздела Групови въпроси, за да могат всички участници да видят.

Когато хост отговори на въпрос във всеки въпроси & Отговори опашка, те могат да направят отговора публичен до всички участници в уеб-канал изглед.

1

За да направите отговор публичен, поставете отметка в квадратчето Публикуване до всички, когато отговаряте на всеки въпрос в опашка.

2

Щракнете върху Запиши.

Въпросът и отговорът са показани под раздела "Групови въпроси" на участниците и се виждат за всички присъстващи.

Ако преди това хост е направил въпрос и отговор видим за всички присъстващи в уебинар в изглед на уебкаст, те могат да го премахнат от публичен изглед.

1

В панела Въпроси и отговори изберете раздела Затворен.

2

Кликнете върху Отговор на въпроса, който искате да премахнете от публичен изглед.

3

Премахнете отметката от квадратчето Публикуване във всички и щракнете върху Запиши.

Мобилен

Панелът "Въпроси и отговори" се актуализира динамично. Домакинът и всеки панелист могат да видят въпросите и отговорите, които другите задават и отговарят в реално време.

1

Във вашия уебинар в изглед на уебкастотидете на панела Участници и докоснете Комуникация до участниците .

2

В панела Въпроси и отговори докоснете раздела Входящи. Въпроси, които са подадени и очакват действие, са показани тук.

 • В долната част на списъка се появяват нови въпроси. Когато влязат нови въпроси, докоснете Нови въпроси, за да обновите ръчно списъка.

 • Можете да докоснете едно от следните неща за всеки въпрос в опашката "Входящи":

  • Затваряне—Премества въпроса в затворената опашка.

  • Проследяване—Премества въпроса в затворената опашка.

  • Отговор —Отговори директно на участника, задал въпроса. Ако квадратчето Публикуване във всички е отметнато, въпросът и отговорът му се преместват в раздела Групови въпроси, за да могат всички участници да видят. Ако това квадратче е без отметка, никой друг участник освен този, който е задал въпроса, не може да види отговора.

  • Опашка —Премества въпроса в опашката на високоговорителя, на която трябва да се отговори. Нови въпроси се появяват в долната част на списъка опашка на високоговорителя.

Хоства филтърни въпроси от папката "Входящи" към опашката на високоговорителя, на които един високоговорител да отговори.

1

Във вашия уебинар в изглед на уебкастотидете на панела Участници и докоснете Комуникация до участниците .

2

В панела Въпроси и отговори докоснете раздела Опашка свисокоговорители.

Можете да докоснете едно от следните неща за всеки въпрос в опашката на високоговорителя:
 • Проследяване—Премества въпроса в затворената опашка.

 • Отговор —Отговори директно на участника, задал въпроса. Ако квадратчето Публикуване във всички е отметнато, въпросът и отговорът му се преместват в раздела Групови въпроси, за да могат всички участници да видят. Ако това квадратче е без отметка, никой друг участник освен този, който е задал въпроса, не може да види отговора.

 • Отговорено— Премества въпроса в опашката "Затворен".

 • Упадък—Премества въпроса в затворената опашка.

Можете да използвате филтри, за да виждате въпроси във всяка категория.

Въпросите в опашката "Затворени" са преместени тук от опашката "Входящи" или "Високоговорител" по време на сесията "Въпроси и отговори". Можете да търсите в опашката или да предприемете допълнителни действия по въпроси в опашката "Затворен".

1

Във вашия уебинар в изглед на уебкастотидете на панела Участници и докоснете Комуникация до участниците .

2

В панела Въпроси и отговори докоснете раздела Затворен. Въпроси, които са подадени и очакват действие, са показани тук.

Можете да изберете едно от следните неща за всеки въпрос в опашката "Затворено":
 • Опашка —Премества въпроса обратно в опашката на високоговорителя.

 • Отговорено—Променя състоянието на въпроса на Отговорено.

 • Проследяване—Премества въпроса в затворената опашка.

 • Отговор —Отговори директно на участника, задал въпроса. Ако квадратчето Публикуване във всички е непроверено, само участникът, който е задал въпроса, може да види отговора. Ако квадратчето е отметнато, въпросът и отговорът му се преместват в раздела Групови въпроси, за да могат всички участници да видят.

Когато хост отговори на въпрос във всеки въпроси & Отговори опашка, те могат да направят отговора публичен до всички присъстващи в уеббинар в изглед уебкаст.

1

За да направите отговор публичен, поставете отметка в квадратчето Публикуване до всички, когато отговаряте на всеки въпрос в опашка.

2

Докоснете Запазване.

Въпросът и отговорът са показани под раздела "Групови въпроси" на участниците и се виждат за всички присъстващи.

Ако преди това хост е направил въпрос и отговор видим за всички присъстващи в уебинар в изглед на уебкаст, те могат да го премахнат от публичен изглед.

1

В панела Въпроси и отговори докоснете раздела Затворен.

2

Докоснете Отговор на въпроса, който искате да премахнете от публичен изглед.

3

Премахнете отметката от квадратчето Публикуване във всички и докоснете Запиши .