Webináře v zobrazení webového vysílání jsou součástí pouze odběrů událostí pro 3000 nebo více uživatelů. Webináře v zobrazení webového vysílání nejsou k dispozici pro Webex pro státnísprávu.

Osobní počítač

Panel Otázky a odpovědi se dynamicky aktualizuje. Hostitel a každý panelista mohou vidět otázky a odpovědi, které ostatní kladou a odpovídají v reálném čase.

1

Ve webináři v zobrazení webového vysílánípřejděte na panel Účastníci, rozbalte seznam Účastníci – webové vysílání a klikněte na Možnost Komunikovat s účastníky.

2

V panelu Otázky a odpovědi vyberte kartu Doručená pošta. Otázky, které byly předloženy a čekají na akci, jsou uvedeny zde.

 • V dolní části seznamu se zobrazí nové otázky. Když přijdou nové otázky, kliknutím na Nové otázky seznam ručně aktualizujte.

 • Pro každou otázku ve frontě doručené pošty můžete vybrat jednu z následujících možností:

  • Zavřít– Přesune otázku do uzavřené fronty.

  • Zpracování– Přesune otázku do uzavřené fronty.

  • Odpověď– odpovídá přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtnuté políčko Publikovat všem, otázka a její odpověď se přesunou na kartu Otázky skupiny, aby ji mohli vidět všichni účastníci. Pokud toto políčko nezaškrtávací políčko není zaškrtnuto, odpověď neuvidí žádný jiný účastník kromě toho, kdo položil otázku.

  • Fronta– Přesune otázku do fronty mluvčího, která má být zodpovězena. Nové otázky se zobrazí v dolní části seznamu Fronta mluvčích.

Hostitelé filtrují otázky z doručené pošty do fronty reproduktorů, na které může odpovědět mluvčí.

1

Ve webináři v zobrazení webového vysílánípřejděte na panel Účastníci, rozbalte seznam Účastníci – webové vysílání a klikněte na Možnost Komunikovat s účastníky.

2

V panelu Otázky a odpovědi vyberte kartu Fronta mluvčího.

Pro každou otázku ve frontě reproduktorů můžete vybrat jednu z následujících možností :
 • Zpracování– Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odpověď– odpovídá přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtnuté políčko Publikovat všem, otázka a její odpověď se přesunou na kartu Otázky skupiny, aby ji mohli vidět všichni účastníci. Pokud toto políčko nezaškrtávací políčko není zaškrtnuto, odpověď neuvidí žádný jiný účastník kromě toho, kdo položil otázku.

 • Zodpovězeno– Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odmítnout– přesune otázku do uzavřené fronty.

Pomocí filtrů můžete zobrazit otázky v každé kategorii.

Otázky v uzavřené frontě byly přesunuty sem z doručené pošty nebofronty mluvčího během relace Otázky a odpovědi. Můžete prohledávat frontu nebo provádět další akce u otázek v uzavřené frontě.

1

Ve webináři v zobrazení webového vysílánípřejděte na panel Účastníci, rozbalte seznam Účastníci – webové vysílání a klikněte na Možnost Komunikovat s účastníky.

2

V panelu Otázky a odpovědi vyberte kartu Zavřeno. Otázky, které byly předloženy a čekají na akci, jsou uvedeny zde.

Pro každou otázku v uzavřené frontě můžete vybrat jednu z následujících možností:
 • Fronta– Přesune otázku zpět do fronty reproduktorů.

 • Zodpovězeno– Změní stav otázky na Zodpovězeno.

 • Zpracování– Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odpověď– odpovídá přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtávací políčko Publikovat všem nezaškrtávací, může odpověď zobrazit pouze účastník, který položil otázku. Pokud je zaškrtávací políčko zaškrtnuto, otázka a její odpověď se přesunou na kartu Otázky skupiny, aby ji mohli vidět všichni účastníci.

Když hostitel odpoví na otázku v libovolné frontě otázek a odpovědí, může odpověď zveřejnit všem účastníkům webináře v zobrazení webovéhovysílání.

1

Pokud chcete odpověď zveřejnit, zaškrtněte políčko Publikovat všem při odpovídání na jakoukoli otázku ve frontě.

2

Klikněte na položku Uložit.

Otázka a odpověď se zobrazí na kartě Skupinové otázky účastníků a jsou viditelné pro všechny účastníky.

Pokud hostitel již dříve zviditelnil otázku a odpověď všem účastníkům webináře v zobrazení webovéhovysílání, může ji odstranit z veřejného zobrazení.

1

V panelu Otázky a odpovědi vyberte kartu Zavřeno.

2

Klikněte na Odpovědět na otázku, kterou chcete odebrat z veřejného zobrazení.

3

Zaškrtněte políčko Publikovat všem a klikněte na Uložit.

Mobil

Panel Otázky a odpovědi se dynamicky aktualizuje. Hostitel a každý panelista mohou vidět otázky a odpovědi, které ostatní kladou a odpovídají v reálném čase.

1

Ve webináři v zobrazení webového vysílánípřejděte na panel Účastníci a klepněte na Komunikovat s účastníky.

2

Na panelu Otázky a odpovědi klepněte na kartu Doručená pošta. Otázky, které byly předloženy a čekají na akci, jsou uvedeny zde.

 • V dolní části seznamu se zobrazí nové otázky. Když přijdou nové otázky, klepnutím na Nové otázky seznam ručně aktualizujte.

 • Pro každou otázku ve frontě doručené pošty můžete klepnout na jednu z následujících možností:

  • Zavřít– Přesune otázku do uzavřené fronty.

  • Zpracování– Přesune otázku do uzavřené fronty.

  • Odpověď– odpovídá přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtnuté políčko Publikovat všem, otázka a její odpověď se přesunou na kartu Otázky skupiny, aby ji mohli vidět všichni účastníci. Pokud toto políčko nezaškrtávací políčko není zaškrtnuto, odpověď neuvidí žádný jiný účastník kromě toho, kdo položil otázku.

  • Fronta– Přesune otázku do fronty mluvčího, která má být zodpovězena. Nové otázky se zobrazí v dolní části seznamu Fronta mluvčích.

Hostitelé filtrují otázky z doručené pošty do fronty reproduktorů, na které může odpovědět mluvčí.

1

Ve webináři v zobrazení webového vysílánípřejděte na panel Účastníci a klepněte na Komunikovat s účastníky.

2

Na panelu Otázky a odpovědi klepněte na kartu Fronta mluvčích.

Pro každou otázku ve frontě reproduktorů můžete klepnout na jednu z následujících možností :
 • Zpracování– Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odpověď– odpovídá přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtnuté políčko Publikovat všem, otázka a její odpověď se přesunou na kartu Otázky skupiny, aby ji mohli vidět všichni účastníci. Pokud toto políčko nezaškrtávací políčko není zaškrtnuto, odpověď neuvidí žádný jiný účastník kromě toho, kdo položil otázku.

 • Zodpovězeno– Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odmítnout– přesune otázku do uzavřené fronty.

Pomocí filtrů můžete zobrazit otázky v každé kategorii.

Otázky v uzavřené frontě byly přesunuty sem z doručené pošty nebofronty mluvčího během relace Otázky a odpovědi. Můžete prohledávat frontu nebo provádět další akce u otázek v uzavřené frontě.

1

Ve webináři v zobrazení webového vysílánípřejděte na panel Účastníci a klepněte na Komunikovat s účastníky.

2

Na panelu Otázky a odpovědi klepněte na kartu Zavřeno. Otázky, které byly předloženy a čekají na akci, jsou uvedeny zde.

Pro každou otázku v uzavřené frontě můžete vybrat jednu z následujících možností:
 • Fronta– Přesune otázku zpět do fronty reproduktorů.

 • Zodpovězeno– Změní stav otázky na Zodpovězeno.

 • Zpracování– Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odpověď– odpovídá přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtávací políčko Publikovat všem nezaškrtávací, může odpověď zobrazit pouze účastník, který položil otázku. Pokud je zaškrtávací políčko zaškrtnuto, otázka a její odpověď se přesunou na kartu Otázky skupiny, aby ji mohli vidět všichni účastníci.

Když hostitel odpoví na otázku v libovolné frontě otázek a odpovědí, může odpověď zveřejnit všem účastníkům webináře v zobrazení webovéhovysílání.

1

Pokud chcete odpověď zveřejnit, zaškrtněte políčko Publikovat všem při odpovídání na jakoukoli otázku ve frontě.

2

Klepněte na Uložit.

Otázka a odpověď se zobrazí na kartě Skupinové otázky účastníků a jsou viditelné pro všechny účastníky.

Pokud hostitel již dříve zviditelnil otázku a odpověď všem účastníkům webináře v zobrazení webovéhovysílání, může ji odstranit z veřejného zobrazení.

1

Na panelu Otázky a odpovědi klepněte na kartu Zavřeno.

2

Klepněte na Odpovědět na otázku, kterou chcete odebrat z veřejného zobrazení.

3

Zaškrtněte políčko Publikovat všem a klepněte na Uložit.