Тази функция е налична само когато изберете Използване само на аудио от компютър.

Нашата усъвършенствана технология за задълбочено обучение, изучаване на речта и обработка на аудио подобрява звученето на гласа ви, като го отделя от фона, след което потиска фоновите гласове. Колегите ви няма да чуват другите гласове или фоновите шумове в работното ви пространство – ще чуват само вас.

Преди или по време на среща или уебинар можете да оптимизирате аудиото си, за да дадете приоритет на гласа си, като направите следното:

  • Щракнете върху Аудио опции , щракнете върху стрелката за падащо меню под Webex смарт аудио и изберете Оптимизиране за моя глас или Оптимизиране за всички гласове.

     

    След като изберете опция за Webex смарт аудио, тя се задава като опция по подразбиране за бъдещите срещи и уебинари във вашия сайт.

  • Щракнете върху Аудио опции , щракнете върху Аудио настройки и изберете Оптимизиране за моя глас или Оптимизиране за всички гласове.