Ova funkcija je dostupna samo kada koristite samo zvuk sa računara.

Naša napredna tehnologija dubokog učenja, nauke govora i audio obrade poboljšava vaš glas odvajanjem glasa od pozadine, a zatim potiskivanjem pozadinskih glasova. Vaše kolege neće čuti druge glasove ili pozadinsku buku u vašem radnom prostoru – samo vas.

Zvuk možete da optimizujete da biste odredili prioritet glasa pre ili tokom sastanka ili vebinara tako što ćete uraditi sledeće:

  • Izaberite stavku Opcije za audio , kliknite na strelicu padajućeg menija u okviru odeljka Webex pametni zvuk i izaberite stavku Optimizuj za moj glas ili Optimizuj za sve glasove.

     

    Kada ste izabrali Webex opciju pametnog zvuka, opcija koju ste izabrali biće postavljena kao podrazumevana opcija za buduće sastanke i vebinare na vašoj lokaciji.

  • Izaberite stavku Opcije za audio , kliknite na odeljak Podešavanja audio prenosa i izaberite stavku Optimizuj za moj glas ili Optimizuj za sve glasove.