Cisco предоставя на партньорите пълния набор от приложни програмни интерфейси (API) за сътрудничество за приложения, хоствани в специален екземпляр за Cisco Webex Calling . Това ви позволява да разрешавате сложни интеграции, да разработвате персонализирани решения и да разширявате услугите за сътрудничество за партньори и клиенти.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/Cisco_WxCDI_API_Provisioning_Guide.pdf