Преди да започнете:
  • Домакините трябва да използват най-новото приложение " Срещи"

  • Командата *3 не е налична за участници, присъединили се от десктопа, уеб или мобилното приложение

  • Аудио подканите са достъпни на всички местни езици

За да чуете списък с DTMF команди, налични по време на вашето събрание или събитие, натиснете **.

1

Когато е време да се присъедините, отворете поканата за имейл и използвайте информацията за Присъединяване по телефона , за да наберете.

2

Въведете кода за достъп от поканата за имейл, последван от знака за лира, след което въведете лира отново, когато получите подкана.

3

След като започне срещата, ако имате въпрос, натиснете *3, за да вдигнете ръка.

Аудио подкана: "Вдигнахте ръка, за да зададете въпрос. Моля, изчакайте да говорите, докато домакинът ви призове."
4

Ако вече не искате да задавате въпрос, или хостът вече ви се е обадил, след което натиснете *3, за да спуснете ръката си.

Аудио потвърждение: "Спусна си ръката."