Вашата лична стая може вече да е настроена в Webex. За да проверите, отидете на "Събрания" и вижте дали връзката с вашата лична стая е включена в горната част на екрана. Ако е така, всичко е наред и не е нужно да правиш нищо.

Ако вместо това виждате "Настройка на моята лична стая", изпълнете следните стъпки, за да я настроите.

1

Отидете на "Събрания" и щракнете върху "Настройка на моята лична стая".

2

Въведете връзката Лична стая във формат https://фирма.webex.com/meet/ потребителско име илифирма.webex.com/meet/ потребителско име и въведетесвоя ПИН код на хоста.


 

Ако принадлежите към няколко Webex сайта и в резултат на това имате няколко лични стаи, можете да изберете стаята, която предпочитате да асоциирате с Webex.

Ако не сте сигурни какво представляват връзките ви за лична стая и ПИН кодът за хостване, можете да отидете на вашия Webex сайт, за да ги видите. Връзката към вашия Webex сайт обикновено е във формат company.webex.com. След като влезете, отидете в Предпочитания > Моята лична стая, за да ги видите. Ако не се появи линк за лична стая и ПИН код на хост, в сайта Ви не е разрешена лична стая. Свържете се с администратора на сайта ви.

3

Щракнете върху Запиши.

Вашата лична стая може вече да е настроена в Webex. За да проверите, отидете на "Събрания",докоснете "Моята лична стая". Ако връзката ви с персонална стая вече се появява под PERSONAL ROOM INFO , вие сте всичкинастроени и не е нужно да се направи нещо.

Ако не виждате връзката си за лична стая, изпълнете инструкциите за приложението Windows или Mac, за да го настроите.

Вашата лична стая може вече да е настроена в Webex. За да проверите, отидете на "Събрания" и вижте дали връзката с вашата лична стая е включена в горната част на екрана. Ако е така, всичко е наред и не е нужно да правиш нищо.

Ако вместо това виждате "Настройка на моята лична стая", изпълнете следните стъпки, за да я настроите.

1

Щракнете върху Настройка на моята лична стая.

2

Въведете вашата лична стая връзка във формат https://фирма.webex.com/meet/ потребителско име илифирма.webex.com/meet/ потребителско име ,след което въведете вашия ПИН код нахост.


 

Ако имате повече от една лична стая, можете да изберете стаята, която предпочитате да се сдружават с Webex.

Ако не сте сигурни какво представляват връзките ви за лична стая и ПИН кодът за хостване, можете да отидете на вашия Webex сайт, за да ги видите. Връзката към вашия Webex сайт обикновено е във формат company.webex.com. След като влезете, отидете в Предпочитания > Моята лична стая, за да ги видите. Ако не се появи линк за лична стая и ПИН код на хост, в сайта Ви не е разрешена лична стая. Свържете се с администратора на сайта ви.

3

Щракнете върху Запиши.