Вашата лична стая е винаги на разположение и винаги знаете къде да я намерите. Споделете връзката си с някого, за да започнете незабавна среща с него. Личната стая включва следните предимства:

  • Вашата лична стая е винаги на едно и също място; URL, видео адресът и номерата за повикване никога не се променят.

  • Участниците, които използват видео системи или Webex стаи или настолни устройства, също могат да се присъединят, ако техният акаунт в Meetings им позволява да се присъединяват към срещи от видео устройства.

  • Виртуална чакалня или фоайе, където хората чакат, ако се опитат да се присъединят към вашата лична стая преди време или сте заключили вашата лична стая.

Използвайте личната си стая в срещи

В Срещи можете да каните хора на срещи във вашата лична стая:

Използвайте личната си стая в приложението Webex

Ако вашата лична стая в Webex е свързана с приложението Webex , можете да използвате следните преки пътища за лична стая:

Ако вашият сайт на Webex се управлява в Control Hub или е свързан с Control Hub, вашата лична стая вече ще бъде свързана с приложението Webex . Ако не е, можете ръчно да го свържете в приложението Webex . За повече информация вж Настройте личната си стая .