Вашата Лична стая е винаги на разположение и винаги знаете къде да я намерите. Споделете връзката си с някого, за да започнете незабавна среща с него. Личната стая включва следните предимства:

  • Вашата Лична стая винаги е на едно и също място; URL адресът, видео адресът и номерата на обажданията никога не се променят.

  • Участниците, които използват видео системи или устройства за webex стаи или устройства за бюро, също могат да се присъединят, ако профилът им в Meetings им позволява да се присъединят към събрания от видеоустройства.

  • Виртуална чакалня или лоби, където хората чакат, ако се опитат да се присъединят към срещата ви в Личната стая преди време или сте заключили Личната си стая.

Използвайте личната си стая в Събрания

В Събранията можете да каните хората на събрания във Вашата Лична стая:

Използвайте личната си стая в Webex App

Ако вашата Webex Лична стая е свързана с Webex App, можете да използвате следните преки пътища за Персонална стая:

Ако вашият Webex сайт се управлява в Контролния център или е свързан с Контролния център , вашата Лична стая вече ще бъде свързана сWebex App. Ако не е, можете ръчно да го свържете в Webex App. За повече информация вижте Настройване на вашата Лична стая .