1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете до секцията Опции за сайта и направете едно от следните неща:

  • Проверете Разрешаване на класическо събитие.

  • Премахнете отметката Разрешаване на класическо събитие.

    Ако изберете да не разрешавате Събития (класически) за вашия сайт, връзката изчезва от лявото навигационно меню. Домакините все още могат да получат достъп до някое от своите Събития (класически) отчети от събития, които са провеждали в миналото.