1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla til Delen Alternativer for område , og gjør ett av følgende:

  • Merk av for Aktiver klassisk hendelse.

  • Fjern merket for Aktiver klassisk hendelse.

    Hvis du velger ikke å tillate hendelser (klassisk) for nettstedet ditt, forsvinner koblingen fra navigasjonsmenyen til venstre. Verter kan fortsatt få tilgang til alle hendelsesrapportene sine (klassiske) fra hendelser de har holdt tidligere.