1

Протегнете ръка към вашите съработници, за да получите добавен към пространства, които вече използват. Или, започнете ново пространство, за да накарате екипа си да работи заедно.


 

Не можете просто да търсите, да намерите налични интервали, към които да се присъедините. Резултатите ви от търсенето показват само интервали, към които вече сте се присъединили.


 
Ако вашата организация има обществени пространства, можете да изследвате и да се присъедините към тези пространства, без да бъдете добавяни от вашите съработници. Вижте Webex App | Обществени пространства за повече информация.