Свържете се с колегите си, за да бъдете добавени към пространства, които вече използват. Или започнете ново пространство, за да накарате екипа си да работи заедно.


 

Не можете просто да търсите, за да намерите свободни места, за да се присъедините. Резултатите от търсенето ви показват само пространства, към които вече сте се присъединили.


 
Ако вашата организация има обществени пространства, можете да изследвате и да се присъедините към тях, без да бъдете добавяни от вашите колеги. Виж Приложение Webex| Обществени пространства за повече информация.