За повече информация относно Cisco Headset 700 Series, вижте https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/headset-700-series/series.html.

Можете да намерите ръководствата за бързи справки, ръководството за потребителя, ръководството за администриране, бележките по изданието и информационния лист за продукта.