Когато каните хора във вашата Лична стая, те лесно могат да намерят вашите събрания, тъй като връзката към местоположението ви на събрание никога не се променя.

Ако не сте в състояние да хоствате събрание във вашата Лична стая, можете да определите cohost, който да поеме ролята на домакин вместо вас.

Поканете хората във вашата Лична стая:

  • Споделете уникалния си URL адрес чрез имейл съобщение или незабавно съобщение: Можете да намерите URL адреса на личната си стая на началната си страница на вашия Webex сайт.
  • От рамките на вашата Лична стая отидете на Още опции Още в контролите за събрания, изберете Покани и Напомни , и следвайте подканите.
  • Ако имате интегрирането на Webex към Microsoft Outlook в Инструменти за продуктивност на Webex, поканете хората чрез Outlook:
    1. В лентата с инструменти webex в прозореца на Outlook изберете Планиране на лично събрание на стаята.

    2. Въведете подробностите за събранието си и след това изберете Изпращане .


 
A CAPTCHA показва, когато участниците влизат в която и да е Лична стая на сайта Ви за първи път или когато бисквитките на браузъра са изчистени.