Трипътно конферентно обаждане

Сътрудничеството е важна част от всяка работа. Вместо да настроите официална среща, като изпратите покани и резервирате конферентни зали, можете да проведете конферентен разговор от бюрото или конферентния си телефон по всяко време. Можете да създавате конферентни разговори с максимум трима души, включително себе си.

Когато създавате конферентен разговор, виждате две отделни Cisco Webex интервали за всяко отделно обаждане. Ако искате да си сътрудничите в пространство, създайте такова за тримата.

Проверка Кое бюро телефон имате

Начинът, по който използвате особени функции на телефона понякога зависи от модела на телефона на бюрото. Можете лесно да проверите кой модел телефон трябва да се уверите, че следвате правилните стъпки.

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Състояние > информация за продукта.

3

Проверете информацията за модела в горната част на прозореца.

Добавяне на друго лице към повикване

Когато сте на повикване, можете да добавите някой друг към разговора си.

1

Направете едно от тези действия:

  • Телефони за бюро—От активно обаждане натиснете Конференция .
  • Конферентен телефон—От активно обаждане пресконференция.
2

Въведете телефонния номер за партито, което искате да добавите, и натиснете Call.

3

Пресконференция отново.