Trójstronne połączenia konferencyjne

Współpraca jest ważną częścią każdej pracy. Zamiast konfigurować formalne spotkanie, wysyłając zaproszenia i rezerwując sale konferencyjne, możesz w dowolnym momencie nawiązać połączenie konferencyjne z biurka lub telefonu konferencyjnego. Możesz tworzyć połączenia konferencyjne z maksymalnie trzema osobami, w tym ze sobą.

Podczas tworzenia połączenia konferencyjnego są dostępne dwie oddzielne przestrzenie Cisco Webex dla każdego połączenia. Jeśli chcesz współpracować w przestrzeni, utwórz jedną dla was trzech.

Sprawdź, jaki masz telefon stacjonarny

Sposób korzystania z poszczególnych funkcji telefonu czasami zależy od modelu telefonu stacjonarnego. Możesz łatwo sprawdzić, który model telefonu musisz, aby upewnić się, że wykonujesz właściwe kroki.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz Stan > Informacje o produkcie.

3

Sprawdź informacje o modelu w górnej części okna.

Dodawanie innej osoby do połączenia

Podczas rozmowy możesz dodać do rozmowy kogoś innego.

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Telefony stacjonarne — z aktywnego połączenia, konferencji prasowej.
  • Telefon konferencyjny — z aktywnego połączenia, konferencjiprasowej.
2

Wprowadź numer telefonu grupy, którą chcesz dodać, i naciśnij przycisk Zadzwoń.

3

Ponownie konferencja prasowa.