Можете да използвате тази процедура, ако вашият акаунт в Voicemail е настроен с визуална гласова поща.

1

Отидете на, докоснете до съобщение.

2

На гласовото съобщение Подробни данни екран докоснете Чат или докоснете Текстово съобщение .

Изпращане на съобщение за чат

Можете да използвате тази процедура, ако профилът ви в гласовата поща е настроен с функцията за визуална гласова поща.

  1. Отидете на, докоснете потребителското име на гласовото съобщение, за да видите подробностите за съобщението.

  2. На гласовото съобщение Подробни данни екран докоснете .

Изпращане на текстово съобщение

  1. Отидете на, докоснете потребителското име на гласовото съобщение, за да видите подробностите за съобщението.

  2. На гласовото съобщение Подробни данни екран докоснете Текстово съобщение .