Можете да отворите Webex пространство на вашето устройство Webex Board или Desk, когато то е свързано с приложението за Webex. Анотациите, които създавате, автоматично се записват в това пространство. Снимка на текущата ви анотирана презентация се публикува и съхранява в пространството като .png-файл. Всички хора в пространството имат достъп до анотациите и правят допълнителни промени. За повече информация как да отворите интервал на дъска вижте Отваряне на интервал на Cisco Webex Board или Desk Pro .


Тази статия не се отнася за DX70 и DX80 устройства.

Ако не сте свързани с приложението за Webex, можете да запазите анотациите си, като създадете ново Webex място за него.

1

Споделете екрана на лаптопа или мобилния си телефон на устройството. Прочетете тази статия, за да научите как да го правите безжично и тази статия , за работа с HDMI кабел.2

Когато приключите с анотиране, докоснете и Създаване на ново пространство . Ако докоснете началния бутон, текстът Запиши работата си се появява на началния екран и също така имате възможност да запазите работата си оттам.

3

Изберете хората, които искате да добавите към пространството. Автоматично се избират участници, които са свързани с устройството Webex Board или Desk. Можете да добавите други, като докоснете Добавяне на получател .

4

Докоснете отметката, за да завършите процеса.