Проверка за важни съобщения.

Кликнете , след което изберете Скрит, за да видите списък на всичките си скрити интервали.

Докоснете , след което изберете Скрит, за да видите списък с всичките си скрити интервали.

Докоснете , след което изберете Скрит, за да видите списък с всичките си скрити интервали.