בודק הודעות חשובות.

לחץ, ולאחר מכן בחר מוסתר כדי לראות רשימה של כל המרחבים המוסתרים שלך.

הקש, ולאחר מכן בחרמוסתר כדי לראות רשימה של כל המרחבים המוסתרים שלך.

הקש, ולאחר מכן בחרמוסתר כדי לראות רשימה של כל המרחבים המוסתרים שלך.