לחץ ולאחר מכן בחר מוסתר כדי לראות רשימה של כל הרווחים המוסתרים שלך.

הקש , ולאחר מכן בחר מוסתר כדי לראות רשימה של כל הרווחים המוסתרים שלך.

הקש , ולאחר מכן בחר מוסתר כדי לראות רשימה של כל הרווחים המוסתרים שלך.