Можете да намерите същите дейности и менюта на началния си екран, независимо дали използвате дистанционно управление или контролера Touch 10.