Iste aktivnosti i menije možete pronaći na početnom ekranu bez obzira da li koristite daljinski upravljač ili Touch 10 kontroler.