Ако сте получили обаждане от Cisco Webex стая или бюро устройство, не можете да им се обадите по-късно, като изберете обаждането от списъка с скорошни обаждания. За да върнете обаждането им, трябва да ги намерите в директорията или да въведете в видео адреса или номера им.