Ако сте получили обаждане от стая или бюро на Cisco Webex, не можете да им се обадите обратно, като изберете обаждането от списъка с последните повиквания. За да върнете обаждането им, трябва да ги намерите в указателя или да въведете техния видео адрес или номер.