Hvis du har mottatt et anrop fra et Cisco Webex-rom eller en skrivebordsenhet, kan du ikke ringe dem tilbake ved å velge anropet fra listen over nylige anrop. For å ringe tilbake må du finne dem i telefonboken, eller skrive inn videoadressen eller nummeret deres.