Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Съобщения.

В пространството изберете Още > Отваряне на графика > Покани участници. Въведете първите букви от името им или имейл адреса им и ги избери от списъка.

В пространството изберете Още > Показване/скриване на списъка с участници > Добавяне на хора. Въведете първите букви от името им или имейл адреса им и ги избери от списъка.

В пространството докоснете името на пространството и изберете Покани участник. Въведете първите букви от името им или имейл адреса им и ги избери от списъка.